Forrás Lajos

Az általam vezetett képességfejlesztési programok közös jellemzői:
 • konkrét, személyes, és / vagy szervezeti szintű eredmények formájában megfogalmazott programcélok;
 • az aktuális üzleti helyzet és körülmények beépítése, egyedi előkészítés és kidolgozás;
 • eredményorientált, gyakorlatias szemlélet;
 • saját belátáson és elköteleződésen alapuló egyéni résztvevői akcióterv;
 • az egyéni akciók teljesítésének nyomon követése, egyéni teljesítmény coaching;
 • a vezetők felkészítése a fejlesztés eredményeinek beágyazására;
 • visszajelzés a vezetés felé az üzleti célokat befolyásoló szervezeti jelenségekről;
 • a programokat magyar, angol vagy olasz nyelven is azonos szinten tartom meg.
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül vázolok néhány jellemző fejlesztési példát.

Vezetőfejlesztés

A vezetői edzésprogramon a résztvevők vezetői hatásuk kiterjesztéséhez kapnak muníciót. A program végére képesek lesznek munkatársaik viselkedési és működési stílusát könnyedén beazonosítani és ezt a tudást a vezetői munka során hatékonyan alkalmazni. Feltárják, hogy melyek azok a vezetői működések, amelyek a saját gyakorlatukból hiányzanak, és mi segítene abban, hogy ezeket beépítsék a mindennapjaikba. Finomra hangolják és tudatosítják vezetői kommunikációjukat, hogy az adott helyzet függvényében a lehető legnagyobb vezetői hatást gyakorolhassák. Elsajátítják a vezetői meggyőzés és befolyásolás technikáit. Képesek lesznek konfliktusokat sérülések nélkül kezelni, nehéz beszélgetéseket eredményesen lefolytatni. Felismerik és kezelik a változások kapcsán fellépő nehézségeket. Felkészülnek motiváló visszajelzés adására, személyre szóló megbecsülés kreatív kifejezésére. Munkatársaikkal való kapcsolatukban egyensúlyt teremtenek a szeressenek vagy féljenek tőlem dilemmájában.

Stacks Image 22
Stacks Image 25

Reziliencia

A program lényege a személyes reziliencia, ellenállóképesség fejlesztésére épül – több módszertani eszköztár egyidejű alkalmazása mellett. A reziliencia az a képességünk, amellyel az életünkben felmerülő negatív változásokkal, válsághelyzetekkel megbírkózunk. Amikor nem rendelkezünk kellő szintű rezilienciával, erőnléttel, akkor megtörténhet, hogy egy kudarc, válsághelyzet következtében sokáig – akár évekig – nem vagyunk képesek összeszedni magunkat, önbecsülésünk zsugorodik, apátiába, depresszióba süllyedünk, és nem vagyunk képesek a korábbi szinten teljesíteni. Ugyanígy előfordulhat, hogy kellő erőnlét hiányában nem vagyunk képesek az életpályánk során kínálkozó lehetőségeket kiaknázni

A program abban segít, hogy

 • képesek legyenek eredményesen kezelni az életpályájuk során felmerült illetve felmerülő nehézségeket (nehéz főnök, munka elvesztése, konfliktusok);
 • megerősítsék ellenállóképességüket a munkájuk és az életük során támadó stresszel és a felmerülő kihívásokkal szemben;
 • meg tudják védeni elért eredményeiket és képesek legyenek magasabb szintre lépni;
 • közelebb kerülhessenek egy teljesebb élethez;
 • megélhessék egy segítő közösséghez tartozás élményét.

Coachképzés

A legeredményesebb tudásközpontú vállalkozások prioritássá teszik, hogy vezetőik rendszeres négyszemközti coaching beszélgetéseket folytassanak munkatársaikkal.

A vezetőket a coachingra felkészítő tréning program a következő témákat fedi le:

 • a vezetői működés direktív és non-direktív módjai
 • coaching kommunikáció: kérdezéstechnika és értő meghallgatás;
 • fejlesztő visszajelzés;
 • coaching struktúra a mindennapi rövid coachingban;
 • megállapodások utókövetése;
 • áttörésekhez vezető átkeretezés, újraértelmezés;
 • nehéz helyzetek és elakadások kezelése.
Stacks Image 32
Stacks Image 37

Mindfulness

A Mindfulness képzésen a résztvevők elsajátítják a jelen pillanat éber tudatosságát létrehozó gyakorlatokat. Felismerik, hogy mely viselkedések és működések hatnak hátrányosan a koncentrációs képességükre és a stressz szintjükre. Megismerik, és kipróbálják az összpontosított jelenlétet és stabilitást fejlesztő gyakorlatokat, és segítséget kapnak arra, hogy ezeket a mindennapjaikba beépítsék.

A fejlesztés a következő témákat fedi le:

 • Bevezetés a mindfulnessbe, légzés meditáció. Shoshin, a kezdő szellemisége;
 • A test érzetei. Meditáció a test érzetein. Zanshin, a fenntartott figyelem.
 • Érzések és érzelmek. Meditáció az érzések mentén. Az éber tudatosságot elősegítő 5 minőség.
 • Gondolatok. Meditáció a gondolatok mentén. Mushin, a gondolatok nélküli tiszta tudat.
 • Akadályok felmerülése a meditáció gyakorlása során. Az 5 akadály és ezek leküzdése.
 • A rendíthetetlen tudat. A kihívásoknak és viszontagságoknak ellenálló stabil tudat. Fudoshin.
 • Saját korlátaink meghaladása. Nagy szív-nagy tudat meditáció. Daishin.
 • Együttérzés és öngyógyítás megpróbáltatások idején. RAIN meditáció.