Forrás Lajos

A szervezetre ható körülmények vagy elvárások megváltozása magával hozza az üzleti vagy a működési modell változását: a szervezetnek máshogyan kell teljesítenie és működnie. Annak érdekében, hogy a szervezetet erre alkalmassá tegyük, az alábbi szervezetfejlesztési lépéseket kell megtennünk.

1. Vezetői ambíció megfogalmazása

Változásokat sikeresen bevezető vállalkozások közös jellemzője, hogy azok élére olyan vezetők állnak, akik rendelkeznek a felmerülő nehézségek leküzdéséhez szükséges ambícióval és eltökéltséggel. Az fejlesztést a vezetői ambíció megfogalmazásával kezdjük.

Stacks Image 17
Stacks Image 20

2. Vezetői team építése

A vezető összeállít egy szűk bizalmi csapatot, akikkel együtt tisztázza az új szervezet hosszútávú céljait, követendő értékeit.
A vezetői team tagjai között összhangot kell teremtenünk, hogy a szervezeten belül és azon kívül egységesen befolyásolják a környezetüket a változások eredményes bevezetése érdekében.

3. Vállalati kultúra és identitás

A vállalati kultúra elemei (üzleti és munkáltatói márka, vezetési irányelvek, célok, értékek) teljesen tiszta meghatározása elengedhetetlen ahhoz, hogy a változások anélkül menjenek végbe az érintett területeken, hogy veszélyeztetnék a szervezet identitását.

Stacks Image 27

4. Jövőkép és stratégia

A vezetői csapat kulcsemberek bevonásával közösen értelmezi a szervezet jövőképét, stratégiáját, és felállítja a sikeres végrehajtás prioritásait.

Stacks Image 33
Stacks Image 36

5. Bevonás és mozgósítás

Ahhoz, hogy a változások mellett a munkavállalók széles köre elköteleződjék, a vezetőségnek be kell vonnia őket, hogy megértsék a változásokhoz vezető gondolatmenetet, és lehetőséget biztosítsanak arra, hogy feldolgozzák, konkrétan a saját szerepükben mit jelentenek számukra a szervezet hosszútávú céljai, követendő értékei, jövőképe és stratégiája.

6. Összehangolt megvalósítás

A változások eredményes bevezetése érdekében a szervezet energiáit és erőforrásait egy irányba kell állítanunk. Az átalakítás nyomás alá helyezi a szervezetet, ami tovább súlyosbíthatja az összehangolatlanság miatt egymásnak ellentmondó intézkedések következményeit és a belső konfliktusokat.
Ebben a fázisban a fókuszt a szervezeti struktúra, a munkafolyamatok, a teljesítmény ösztönző és humán rendszerek összehangolására kell helyezni.

Stacks Image 43